Alle landets kommuner og fylkeskommuner får nå tilbud om å delta i piloten. De utvalgte lærerspesialistene vil få opptil 48 000 kroner mer i lønn, og staten dekker halvparten av kostnaden.

- Regjeringen ønsker å beholde flere dyktige lærere i klasserommet. Vi vil at lærere skal ha faglige karriereveier, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Vi starter nå opp med dette pilotprosjektet for å høste erfaringer før vi vurderer hvordan dette skal videreføres i større skala, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen(H).

Pådriver for det faglige arbeidet

Dette er ikke nye stillinger, men en mulighet for lærere som ønsker å fungere som lærerspesialister i grunnskole og videregående skole. Det er to mulige modeller for utprøvingen - en med ekstra lønn og en med en kombinasjon av ekstra lønn og noe redusert undervisning.

Lærerspesialistene skal dele sin kunnskao og læring med sine kolleger, og dermed bidra til den faglige utviklingen for hele skolen. Regjeringen mener nye karriereveier vil bidra til å heve læreryrkets status og rekturuttere gode lærere.

Lærerspesialister i realfag og norsk

Spesialistfunksjonen skal bidra til faglig styrking av skolen. I piloten skal det være spesialister innen realfag eller norsk, særlig med vekt på grunnleggende lese- og skriveopplæring.

- Lærerspesialistene skal for eksempel kunne gjennomføre faglig skolebasert vurdering, ta initiativ til og gjennomføre kompetanseheving og kollegaveiledning på skolen, og å lede faglige prosjekter, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Det stilles høye krav til lærere som ønsker å søke på funksjon som lærerspesialist. Det gjelder både formelle kvalifikasjoner og erfaringsbasert kompetanse.