Nå har Stortinget behandlet statsbudsjettet for 2013 innen helse- og omsorgsdepartementets område. Høyre brukte debatten til å peke på at selv om mye er bra i norsk helsvesen, står vi også overfor store utfordringer, og det er disse Høyre har grepet fatt i gjennom vårt alternative budsjett.

- Skal vi bli kvitt helsekøene trenger vi nye ideer, skal vi få mer kvalitet og trygghet trengs det bedre løsninger, sier Høyres nestleder Bent Høie.

• Vi bevilger mer penger til sykehusene, samtidig som vi redusererfor å gjøre de i stand til å satse mer på kvalitet og pasientsikkerhet.

• Vi vil ha et IKT-løft i helse- og omsorgstjenesten.

• Vi vil bruke private og ideelle for å få mer mangfold, bedre kvalitet og redusere ventetider.

• Vi vil satse på rusbehandling og psykisk helse som nedprioriteres av de rødgrønne.

• Vi foreslår en forpliktende opptrappingsplan for rehabilitering.

• Vi vil ha et kompetanseløft i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten, for å få flere dyktige ansatte.

• Vi øremerker penger til økt laboratoriekapasitet for raskere kreftdiagnose, og øremerker penger til pasientsikkerhetskampanjen.

Budsjettdebatten, og den enigheten vi kom til i forkant, viste at de borgerlige partiene står mer samlet enn noen gang i helsepolitikken. Les mer her.

- Dette er et godt grunnlag for en samlet front mot de rødgrønnes helsepolitikk i valgkampen 2013, som vil være avgjørende for å skape et bedre helsevesen, sier Bent Høie.

De rødgrønne partiene brukte primært sin taletid til å komme med skremmebilder om Høyres politikk, med kjente slagord som «massiv privatisering» - til tross for at det under de rødgrønne er blitt over 300 000 nordmenn med privat helseforsikring og rekordmange som betaler for helsehjelp av egen lomme.

- At AP primært snakker om Høyres politikk hadde vært fint, om de bare hadde klart å gi et ærlig bilde av den, sier Høie.

For Høyre er det viktigst å snakke om egne løsninger.

- Vi vil ha fritt behandlingsvalg som gir alle pasienter rett til rask helsehjelp der det er ledig kapasitet, og vi vil legge ned de regionale helseforetakene for å få en bedre styring av sykehussektoren, avslutter Høie.