Det er fortsatt over en måned igjen til valget, men Høyre er allerede ute for å snakke med velgere over hele landet.

- Jeg har vært på tur i en region der behovet er stort for å bygge veier og kollektivløsninger raskere enn i dag, sier Erna Solberg.

Raskere veibygging

Turneen startet med lovnader om mer penger til storbyer som Stavanger, som sliter med mye kø på veiene.

- I løpet av turen så vi mange eksempler på hvorfor vi må bygge raskere. Det handler om store innsparinger for de som i dag står i kø på veiene og i ferjekø, sier Solberg.

Ferjefri E39

Høyre setter av mer penger slik at E39 mellom Stavanger og Bergen kan bli ferjefri tidligere enn det dagens regjering legger opp til.

Strekningen mellom Stord og Os i Hordaland skal bli ferjefri to år før tiden. Se sak i Bergens Tidendeogvideointervju på dagbladet.no.

Fint møte med pasienter på Karmøy sammen med lokalpolitikere.

Nye løsninger i eldreomsorgen

På vei mellom togstrekninger, broer og ferjer prioriterte Erna Solberg å besøke sykehjem og omsorgssentre der en har valgt nye løsninger for eldreomsorgen.

- Det er mye god entreprenørskap på Vestlandet, og det ser vi også i offentlig sektor. Vi fikk møte mennesker som tenker nytt og prøver andre ordninger for omsorgen, sier Solberg.

På Karmøy besøkte hun Vea sykehjem, der de ansatte har valgt å jobbe turnus med lange vakter. Dette medfører at pasientene får færre ansatte å forholde seg til, og det blir mer ro på avdelingene. De ansatte er også fornøyde med forsøksordningen.

- Dette viser at det går an å tenke nytt. Og at kompetansesatsing er viktig for at kommunene skal kunne gi god eldreomsorg, sier Solberg.

Tordis Hareide tok imot reisefølget til lunsj i barndomshjemmet til Knut Arild Hareide.

Stå på hver dag

I Haugesund fikk hun møte pasienter og ansatte ved lindrende enhet på Vardafjell omsorgssenter.

- På disse besøkene fikk jeg herlige møter med brukere av tjenestene. Selv om Høyre mener kvaliteten i eldreomsorgen må bli bedre, er det fint å se at mange har god omsorg i dag, sier Solberg.

Det ble også tid til besøk på Gladmatfestivalen i Stavanger og lunsj hjemme hos KrF-leder Knut Arild Hareides foreldre på Bømlo.

- Med denne turneen starter vi valgkampen tidlig. Vi tar ikke valgseieren på forskudd, vi skal stå på hver dag fram til valget, sier Solberg.

Bilder fra turen kan du se på Erna Solbergs Facebook-side og på Instagram (@hoyre).