Kjære Høyrevenn,

Høyres landsmøte nærmer seg med stormskritt. Fredag kommer Høyrefolk fra hele landet til Oslo for å møtes i det Jan P. Syse kalte "vår skapende uenighet og samlende enighet".

Vi går inn i landsmøtet med gode målinger og klart borgerlig flertall. Det skal vi glede oss over, og vi skal la oss motivere til enda sterkere innsats for å holde målingene på et godt nivå.

Velgerne lar seg begeistre av et konstruktivt og positivt Høyre som har tydelige og konkrete politiske alternativer til regjeringen. Det skal vi fortsette å være!

På samme vis lar ikke velgerne seg begeistre av en regjering som krangler om det meste i all offentlighet og oppnår få resultater.

Vår jobb fremover må være å fortsette å vise frem god Høyrepolitikk. Den har vi heldigvis mye av!

Ett viktig fokusområde på landsmøtet blir integrering. Erling har gjort en viktig jobb i arbeidet med å lede utvalget som skal presentere resultatet i helgen.

Integrering er viktig fordi det vil være en konstant utfordring fremover. Og fordi hvis vi ikke lykkes vil Norge sakte, men sikkert bli et dårligere land å bo i. Uten at integreringen lykkes vil stadig flere føle de holdes utenfor, og vil derfor ikke føle tilhørighet. Den utfordringen må vi alle ta på alvor, og ta vårt ansvar for å løse. Enten vi er født i Norge eller ikke.

Mange som mottar dette brevet har allerede vært og banket på dører som en del av forberedelsen til lokalvalget i 2011. Jeg vil rette en stor takk til alle som én som står på og gjør den viktige jobben.

Noen snakker om Obama når de skal fortelle hvorfor den typen grasrotarbeid er viktig. Det er et godt eksempel. Men vi trenger ikke lete lenger enn vår tidligere partileder Erling Norvik for å finne en som forstod viktigheten av det han kalte "de levende kampanjesedlene"; Høyres engasjerte medlemmer som snakket med velgere og skapte oppslutning om vår politikk.

Jeg håper dere får en fin maimåned, og at jeg ser mange av dere på landsmøtet!