Vi har siden jul kommet med mange konkrete forslag på politikk som ville gjort Norge enda bedre å bo i. I januar fremmet vi "yrkesfagløftet". Vårt hovedbudskap der var at vi må legge vekt på mer relevant teori i fagutdanningen, og legge opp til forskjellige eksamener på yrkesfag og allmennfag. Det ville gitt mer motiverte elever, og bedre fagarbeidere.

800.000 mennesker står utenfor arbeidslivet i Norge. Denne problemstillingen tok Høyre tak i ved å legge frem en helhetlig plan for hvordan vi mener flere kan komme seg i jobb. Det er mange av de forslagene regjeringen burde se nærmere på.

Hvert år dør tusenvis av mennesker av kreft i Norge. 10.667 mennesker tapte kampen mot kreft i 2007. Kreft er på sett og vis den siste store folkesykdommen med dødelig utgang. Vi la forrige uke frem en kreftplan med flere konkrete forslag til tiltak som vil minske tallet på døde av kreft. Regjeringen bruker som regel ikke å følge opp opposisjonens forslag. Vi håper likevel de legger politisk prestisje til side og ser på løsningene våre.

Våre planer for et yrkesfagløft, " ta vare på det friske/fra trygd til arbeid", og plan mot kreft er tre av mange eksempler på at Høyre i opposisjon er konstruktive og kommer med konkrete politiske forslag til løsninger for å gjøre Norge enda bedre.

Mange mener Regjeringen viser trøtthetstegn. Jeg kan si meg enig. Denne regjeringen hadde to felles prosjekter; det ene var å begrense bruk av private løsninger som gir valgfrihet. Det andre var å bruke mer penger. Nå er de i en situasjon hvor de ser at folk etterspør mer valgfrihet og private løsninger, og hvor det må strammes inn på pengebruken. Når man mister sine felles prosjekter, kan et samliv bli utmattende.

Jeg synes Torbjørn Røe Isaksen sa det godt i Morgenbladet " En konservativ uten penger kan fortsatt ha et politisk prosjekt. En sosialdemokrat uten nye penger er bare blakk".

Jeg ønsker dere en god påske. Vi samler krefter, slik at vi også etter påske kan komme med nye konstruktive politiske forslag!

Erna