Regjeringserklæringen var i bunn og grunn en mindre forpliktende versjon av det samme dokumentet de la frem som skulle lede oss gjennom verdenshistoriens største økonomiske oppgang. Jeg syns ikke den gir ikke svaret på de utfordringene vi står ovenfor.

Budsjettet viser at vi har en regjering som er i ferd med å gå tom for ideer. Derfor forsøker den fortsatt å løse problemene med å bruke mer penger, selv om det aldri var en særlig god idé i utgangspunktet. Og det til tross for at det nå var forventninger om at den ville stramme inn. Den burde ha forsøkt å lette presset mot eksportnæring, industri og øvrig privat sektor.

Etter min mening er det er i vanskelige tider at man ser hva folk er laget av, og Kristin står foran en tøff periode. Gjør hun tøffe grep, eller skyver hun problemene foran seg og ansvaret fra seg?

Langsiktige prioriteringer
Jeg mener tiden nå er inne for å prioritere de store oppgavene for fremtiden slik at vi kan sikre varig velferd. Kunnskap, infrastruktur, helse og bedre rammevilkår for det næringslivet som velferden hviler på burde være der regjeringen satset sterkest.

I Norge må vi løfte blikket og se lenger enn utfordringene neste uke, neste måned, neste år eller ved neste valg. Vi møter ikke morgendagens utfordringer med fire år gammel politikk. Landet trenger nye løsninger. Ny innovasjon. Nye jobber. Nye måter å organisere oss på. Ny kunnskap. Varig velferd krever at vi styrker fundamentene den hviler på.

Dette landet har fantastiske muligheter, men også betydelige utfordringer. Tiden er inne for å prioritere de store oppgavene for fremtiden slik at vi kan sikre varig velferd og utnytte mulighetene. Kunnskap, infrastruktur, helse og bedre rammevilkår for det næringslivet som velferden hviler på burde være der regjeringen satset sterkest.

Derfor vil jeg og Høyre at staten skal samarbeide med private, blant annet om å redusere helsekøene og om å bygge mer og bedre vei raskere. Vi vil få flere fra stønad og trygd til arbeid og aktivitet. Offentlig sektor kan administrere mindre og moderniseres mer. Næringslivet kan bruke mindre tid og ressurser på byråkrati og skjemavelde, og mer på forskning og innovasjon.

Skal den varige velferden sikres må vi ha mer nyskapning og nytenkning. Vi kan ikke bare spre pengene tynt utover alle budsjettpostene. Den eksplosive veksten i utgiftene til helse, stønad og trygd må bremses, næringslivet må få bedre vilkår og vi må investere betydelig i kunnskap, forskning og infrastruktur.

Regjeringen har sagt den vil søke et bredt samarbeid med Stortinget om viktige saker. Jeg håper den holder ord, og vil være konstruktiv og løsningsorientert hvis invitasjonene kommer i viktige saker.

Høyre over 20 prosent i dag
Jeg skulle selvfølgelig ønsket at valget gav et nytt flertall som hadde gjort Høyre i stand til å være i førersetet for å gå løs på utfordringene og utnytte mulighetene. I stedet må vi vente på en flertallsregjering som ikke har behov for å lytte til opposisjonen hvis den ikke vil.

I dag melder Dagens Næringsliv at partibarometereret for oktober viser at Høyre er større enn Frp og igjen det største opposisjonspartet. Høyre går frem med tre prosentpoeng til 20,2.
Det er ganske sterkt og det er et tegn på at vi gjør mye riktig i måten vi kommuniserer politikken på. Vi har snakket om egen politikk og hva vi er for og har fått mange tilbakemeldinger på at folk liker det. Velgerne liker at Høyre fokuserer på langsiktighet og ansvarlighet, og at vi i tillegg viser at vi er samarbeidsvillige. Dette skal vi fortsette med!

Samtidig gleder jeg meg over et valgresultat som gjorde at Høyre for første gang siden perioden 1985-1989 er representert i alle fylker. Jeg har gleden av å være parlamentarisk leder for en fornyet og forsterket stortingsgruppe, samtidig som vi beholder viktig erfaring og kompetanse. Vi har avholdt den første gruppekonferansen sammen, og stemningen i gruppa er svært god. Det virker som om alle ser frem til å ta fatt på arbeidet med å styrke Høyre ytterligere frem mot neste valg.

Konferansen overbeviste meg også om at stortingsgruppen vil være en pådriver for å få hele organisasjonen med på å utvikle gode svar på utfordringene vi står ovenfor og mulighetene som ligger der. Den jobben gleder jeg meg til å være en del av - og håper du deltar når anledningen byr seg

--------------------------------------------------------------------------------

Avslutningsvis vil jeg gjerne si noen ord om avtroppende generalsekretær Trond Hole. Trond gjorde på onsdag kjent for alle det ledelsen har visst siden etter valget - nemlig at han etter åtte år som generalsekretær søker nye utfordringer. Jeg kommer til å savne samarbeidet med Trond, han har et godt humør som smitter på omgivelsene. Foredragene der han oppildner troppene til innsats har blitt sagnomsuste. Men Trond er også en svært dyktig organisator og sjef. Jeg ønsker ham lykke til videre og er glad for at selv om han slutter i jobben så forlater han ikke partiet.

Med vennlig hilsen
Erna Solberg