Unge Høyre og Senior Høyre fortjener hver sin spesielle oppmerksomhet. Unge Høyre for et fantastisk skolevalgsresultat og Senior Høyre for deres uttrettelige innsats på stand og dørbank.
Deres innsats bidro til et valgresultat ingen av "forståsegpåerne" trodde vi ville oppnå på forhånd. Det har vi all grunn til å være stolte av!

Vår valgkamp ble kåret til den beste av Kampanje, med god grunn. Vi formidlet alle det samme budskapet; Bare Høyre var garantisten for en ny borgerlig regjering som kunne gi lavere skatt, bedre skole, mer og bedre vei på halve tiden.

Tidlig start
Høyre begynte valgkampen tidlig. Vi banket på de første dørene et helt år før valget. Vi hadde våre første store arrangementer spesielt rettet mot pressen når det var syv uker igjen til valget, ikke fire som er vanlig.
Vi brukte tiden til å snakke om hva vi var for, ikke hva vi kjempet mot.
De fire årene i opposisjon var blitt brukt godt til å bredde partiet politisk. Jeg vil våge å hevde at vi aldri før har hatt en så sterk og helhetlig helsepolitikk som nå. Det gjorde at når helse var et tema i valgkampen hadde vi et godt politisk alternativ å utfordre regjeringen med.

Godt rustet for 2013
Høyre har stor grunn til å feire etter valget. Vi gikk mest frem av alle partier, vi ble representert i alle fylker for første gang på over 20 år og vi har vervet mange nye medlemmer.
Vi har lagt et formidabelt grunnlag for valget både i 2011 og 2013. Nå gjelder det å se fremover og ikke hvile på laurbærene.
Selv om flertallet av velgerne ønsket seg en ny regjering så har de rødgrønne fortsatt mandatflertall på Stortinget. Fire nye år med stillstand betyr at jobben med å skifte regjering i 2013 blir enda viktigere. Det vil være enda mer å ta tak i om fire år.

Med en fornyet og forsterket stortingsgruppe står vi godt rustet til å utvikle ny politikk og nye løsninger som vil være helt nødvendige for at fundamentene i velferdssamfunnet ikke skal forvitre ytterligere.
Vi skal bruke tiden vår til å utfordre regjeringen med alternativ politikk og synliggjøre for velgerne at Norge kunne hatt en annen kurs enn den regjeringen har valgt. Skatt, skole og samferdsel er åpenbare områder dette gjelder. Men også innenfor helse, krim, og synet på private som supplementer til velferdssamfunnet - ikke trusler mot det.
Vårt mål skal være å vise at Norge kunne vært mer optimistisk og fremtidsrettet. Et samfunn hvor alle gode krefter ble sluppet fri, ble oppmuntret til å bidra - ikke forsøkt kvalt eller underlagt staten.

Den styrken Høyre nå har til å utvikle vår politikk videre og å synliggjøre den tydeligere har alle dere som har bidratt i valgkampen en svært stor del av æren for. Det er jeg, stortingsgruppen og hele partiet svært takknemlige for. Vi hadde aldri greid det uten dere.
Jeg gleder meg til fortsatt samarbeid og forsterket innsats i årene fremover. Vi skal bygge videre på det vi har oppnådd og sørge for at vi ved neste korsvei får en ny regjering som gir landet en ny kurs!

Med vennlig hilsen

Erna Solberg