De siste måneder har vist meningsmålinger for Høyre med for lav oppslutning. Andre saker enn Høyres egne har vært i sentrum for debatten. Det finnes mange forklaringer (og bortforklaringer) på situasjonen, men det finnes bare en løsning. Løsningen er hardt arbeid, klart fokus på hovedutfordringer i vårt samfunn og på Høyres løsninger.

Høyre og jeg skal være opptatt av de store sakene. Den største saken er uten tvil den økonomiske krisen. Hver dag har vi i snitt 35 konkurser og arbeidsledigheten fortsetter å stige. Bak hver ny arbeidsledig eller permittert finnes en menneskelig historie, en familie med engstelse og usikkerhet. Den viktigste saken er derfor å skape trygghet og optimisme.

Trygghet for den enkelte, og optimisme om at vi har en vei ut av krisen. For å skape optimisme må vi og løfte blikket - se fremover mot tiden etter krisen. Der venter nye utfordringer på oss. Hvis vi ikke tar tak i disse utfordringene nå, vil vi ikke klare å skape tro på fremtiden. Da tørker investeringene inn, den økonomiske krisen blir dypere og langvarig.

Investeringer for fremtiden
Forrige helg talte jeg til Høyres sentralstyre. Der tok jeg opp den enorme utfordringen eldrebølgen gir Norge - og alle andre vestlige land. Fra omtrent 2020 vil utgiftene til pensjoner og helse vokse dramatisk. Utgiftsøkningen truer med å knekke ryggen på norsk økonomi, det truer med å knekke ryggen på våre barn som må bære de kostnadene.

Vi kan forberede oss på denne utfordringen. Norge er så heldige at vi har et stort handlingsrom fordi vi hvert år fremover kan bruke mer oljepenger fra oljefondet. Men fra 2020 kan selv det bli for lite, hvis vi ikke i mellomtiden har brukt oljepengene på å ruste landet for fremtiden, på å gjøre økonomien vår sterkere og samfunnet vårt mer bærekraftig.

Dette har vi visst i mange år. Da vi innførte handlingsregelen for bruk av oljepenger i 2001var derfor de fleste partiene på Stortinget enige om at oljepengene måtte brukes på investeringer som ruster oss for fremtiden - ikke på forbruk her og nå. På kunnskap, som gjør økonomien mer nyskapende. På skatteletter som gjør bedriftene mer konkurransedyktige. Og på veier og jernbane, som gjør at fremtidens samfunn ikke er et køsamfunn, men et effektivt og trygt samfunn.

Da Høyre satt i regjering fra 2001 til 2005, brukte vi nesten ni av ti oljekroner på disse formålene. Stoltenberg har brukt to av ti. I de gode årene fra 2005 til 2008 mislyktes han fullstendig i å ruste landet for fremtiden. Hvis vi bruker de neste ti årene like dårlig, går vi på en kjempesmell i 2020.

Derfor vil Høyre forplikte oss på at det økte handlingsrommet oljepengene gir oss de neste ti årene skal brukes på investeringer for fremtiden. Legger vi Regjeringens beregninger for ekstrainntekter innenfor handlingsregelen til grunn, så har vi omtrent 500 milliarder ekstra disse 10 årene.
500 milliarder for å gjøre Norge konkurransedyktig og i stand til å opprettholde et godt velferdssamfunn i årene fremover.

Nederst i nyhetsbrevet finner du en lenke til hele talen dersom du ønsker å lese denne.

Denne uken la Høyre frem en ambisiøs og nytenkende plan for satsning på vei og jernbanebygging. Vi har de nye løsningene og tankene for hvordan vi løfter veistandarden raskt i Norge. Gjennom både mer penger, men ikke minst moderne byggemetoder (særlig offentlig-privat samarbeid, OPS).
Jeg håper mange av dere får lest og gledet dere over Høyres transportplan.
En lenke til denne står nederst i nyhetsbrevet.

Vi har tidligere lagt frem helt nye løsninger og styringsmåter på helseområdet. Vi vet hvordan vi kan få reduserte helsekøene, økt tilbudet om rehabilitering, bedret rusomsorgen og høynet kvaliteten.

Vi vet at vi kan bedre i Norge. Hvis vi bruker hele verktøykassen, gjennom å mobilisere alle gode krefter både i det offentlige, frivilligheten og blant de private tilbud i helsesektoren så skaper vi bedre tjenester, og kortere køer.

Hvis vi bruker både offentlig og privat i veibyggingen, gjennomfører nye og bedre bygge- og planleggingsmetoder, så får vi mer vei, mer kollektiv og mer jernbane. Vi sparer liv i trafikken, kommer raskere frem og sparer penger.

Hvis vi bruker hele verktøykassen i bekjempelsen av konkurser og ledighet så skaper vi optimisme og tryggere arbeidsplasser.

Hele verktøykassen betyr her å kutte kostnader for bedrifter gjennom lavere skatt, stimulanser til forskning og Utvikling og å satse på kompetansepåfyll for permitterte og ledige. Vi kan utsette skatteinnbetalinger slik at bedrifter ikke går konkurs pga kortsiktige likviditetsproblemer, og vi må tegne et fremtidsbilde som gjør at folk vil satse og investere fremover i Norge.

Jeg vet vi har løsningene for fremtiden, jeg tror flere velgere vil oppdage det og jeg lover at vi skal stå på for Høyre.

Riktig god påskeferie alle sammen!

Beste hilsener fra Erna SolbergTalen til Høyres sentralstyre

Høyres transportplan