Jeg anbefaler særlig Aftenpostens lederartikkel som bekrefter det.

Personlig ble jeg veldig glad for den støtten og entusiasmen jeg ble møtt med. Det varmet, det gjorde godt og det gjorde meg klar til kamp!

På landsmøtet vedtok vi politikken som skal til for å få Norge styrket ut av krisen. Stikkordene er skatt, skole og samferdsel.

Skatt for å redde arbeidsplasser og skape nye. Skole fordi den moderne økonomien krever medarbeidere som har mye kunnskap for å lage gode produkter og tjenester. Samferdsel fordi det som produseres skal ut til dem som har kjøpt det, ikke bli stående i endeløs kø.

Åkomme styrket ut av krisen betyr ikke bare at vi kommer oss gjennom med en relativt lav arbeidsledighet sammenlignet med andre europeiske land. Når arbeidsledigheten i Norge var blant de laveste i Europa før krisen, og når Norge har sitt oljefond så er det ganske ambisjonsløst.

Åkomme styrket ut av krisen betyr at vi som samfunn har mer kunnskap og mer forskning, bedre veier og infrastruktur, og bedre rammebetingelser for å beholde arbeidsplasser og å skape nye.

Det kommer nemlig en tid etter krisen. Når folk begynner å handle igjen, og bankene begynner å låne ut til næringslivet på normale vilkår, da må vi allerede være på vei ut fra startgropa. Arbeidsledigheten vil bite seg fast i de land som ikke har en strategi for å komme styrket ut av krisen. Den vil falle raskt i de land som klarer å omstille seg, være konkurransedyktige og tenke fremover. Arbeidsledigheten vil falle raskere i land hvor nye bedrifter skapes. Derfor må vi oppmuntre gründerskap og privat investeringslyst, ikke straffe det.

Nettopp derfor trengs Høyres politikk mer enn noensinne. Vi kan komme styrket ut av krisen hvis vi bruker hele verktøykassa.

Og den består av skatt, skole og samferdsel:

  • Norsk skole er fortsatt blant de aller dårligste i internasjonale tester. Da hjelper det lite med en kunnskapsminister som sier han er fornøyd med at vi har hatt en liten fremgang. Når en kunnskapsminister åpenbart har lavere ambisjoner enn barn har på egne vegne blir jeg skuffet. Høyres mål er klart; vi skal ha stor fremgang i skolen.  • Skattelette er et virkemiddel vi vet virker når det gjelder å trygge arbeidsplassene. Et virkemiddel regjeringen nekter å ta i bruk. De er låst fast i egen retorikk og ideologiske dogmatikk. Fortsatt messer de om "mer til de som har mest fra før" når det egentlig dreier seg om å trygge arbeidsplassene og skape nye. Det blir det fattig politikk av, og i hvert fall ikke mer trygghet for jobbene.

  • Norske veier tar liv. Det alene er et argument for at vi må bygge mer og tryggere vei og at det må skje raskt. Gode veier er også en viktig rammebetingelse for norsk næringsliv. Derfor har Høyre sagt klart ifra at vi skal bruke flerfoldige ekstra milliarder på vei, og at vi skal bruke moderne byggemetoder for å få dem på plass dobbelt så raskt som i dag.

Norge, og verden, står midt oppe i den største økonomiske krisen siden 30-tallet.
Arbeidsledigheten griper om seg. Hver måned blir nye fire til fem tusen nordmenn kastet ut i arbeidsledighet. 35 bedrifter legges ned om dagen - og tempoet øker. 50.000 små og mellomstore bedrifter står på kanten av konkurs.For å trygge norske arbeidsplasser og å bringe Norge styrket ut av krisen trenger vi å gjøre noe nytt, ikke som regjeringen som vil gjøre mer av det som ikke virker.

Dette er vårt hovedbudskap inn i valgkampen. Fordi den økende arbeidsledigheten, og utfordringene for ryggraden i norsk næringsliv - de små og store bedriftene, konkurranseutsatt sektor - er vår viktigste utfordring nå. Vårt fokus er også på fremtidens velferd. Den sikres i dag best ved at eksisterende arbeidsplasser sikres og nye skapes.

Vi la i forrige uke frem en kraftig tiltakspakke, vi har vedtatt ett godt program og vi har lagt bak oss et flott landsmøte.

Dette tegner godt for resultatet den 14. september.

Beste hilsener fra Erna Solberg.