Det siste året har vært en spesiell stortingssesjon, som naturlig nok i stor grad har vært preget av finanskrisen og dens virkninger for økonomien både i Norge og globalt. De økonomiske utfordringene har vist både hva den rødgrønne regjeringen og vi er enige om, og hva vi er uenige om. Sesjonen har også vist at en aktiv opposisjon kan påvirke politikken, selv om de rødgrønne har flertall i Stortinget - men enda mer har den vist hvor viktig det er å få til et regjeringsskifte til høsten.

I fjor høst var vi enige om raskt å få på plass tiltak for finanssektoren. Høyre presset på for at dette skulle skje raskere enn det gjorde, men vi var glade for at tiltakene kom, og støttet dem i Stortinget.

Vi var enige i de fleste av krisetiltakene regjeringen la frem. Det meste handlet om økt offentlig forbruk. Disse tiltakene var viktige for enkelte bransjer som opplevde et dramatisk fall i etterspørselen, og særlig for bygg og anlegg. Derfor støttet vi også disse tiltakene.

Men der stopper enigheten. Vi i Høyre mener at regjeringen har gjort alt for lite for privat næringsliv, og ikke minst for eksportbedriftene. Den økonomiske krisen har resultert i dårligere ordretilgang utenfra, og ofte lavere pris for produktene Norge selger. Men fra Kristin Halvorsen har de fått en skatteskjerpelse, og ingen hjelp.

Vi har i mange runder forsøkt å overbevise regjeringen om å legge vekk partipolitikken og vurdere skatteletter i lys av den økonomiske situasjonen. Vi har dessverre ikke lykkes. Derfor er det nå så viktig å få på plass en borgerlig regjering etter valget.

I de siste ukene av sesjonen oppnådde vi imidlertid en annen seier: Frivillige organisasjoner slipper heretter moms. Det er noe Høyre har kjempet for lenge. De rødgrønne har vært motvillige - Trond Giskes instinkt ser ut til å være å la staten kontrollere pengestrømmen til og fra frivillige organisasjoner. Men i samarbeid med frivillighetens organisasjoner har Høyre fortsatt presset. Da vedtaket ble kjent, fikk vi et brev fra Frivillighet Norge som takket Høyre for innsatsen som førte frem til momsfritaket. Det er vi stolte av.

De politiske sakene forsvinner ikke i sommervarmen. I august begynner en ny førsteklasse på en skole som fortsatt er altfor dårlig. Veiene til og fra hytter og feriesteder er fortsatt alt for dårlig. Og fortsatt er det slik at det først er i slutten av juli at gjennomsnittsnordmannen har tjent nok penger til å betale alle skatter og avgifter for 2009.

Men nå er det snart ferie, og jeg skal tenke litt mindre på politikk de neste ukene. En god norsk sommer gjør det mulig å nyte livet nesten uansett hva slags regjering vi har. Men etter ferien kommer hverdagen tilbake, og valgkampen begynner. Da skal vi være klare!

God sommer!Beste hilsener fra Erna Solberg.