I perioden frem til 2030 skal Norge i samarbeid med EU kutte utslipp av klimagasser med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Klimapolitikken kommer i tillegg inn i et nytt, konstruktivt og fremtidsrettet spor. Symbolpreget politikk er byttet ut med et forutsigbart, effektivt og forpliktende rammeverk for norske industriarbeidsplasser.

EU og Norge

Forslaget fra regjeringen og samarbeidspartiene innebærer at Norge vil samarbeid med EU om å gjennomføre utslippskuttene. Utslippene i EU har gått betydelig ned siden 1990, som en følge av strammere klimapolitikk, utfasing av skittent kull i energiproduksjon, nedlegging av ulønnsom forurensende industri i Øst-Europa og svak økonomisk vekst. I 2012 var utslippene 19 prosent lavere enn i 1990. I samme periode økte utslippene i Norge.

- Norge har allerede et tett forhold til EU. Norge og EU har felles interesser i klimapolitikken, felles virkemidler og samarbeider allerede tett i de internasjonale klimaforhandlingene. Mange av EUs bestemmelser på klima- og energiområdet blir allerede en del av norsk lov gjennom EØS-avtalen. I tillegg er Norge en del av EUs system for handel med klimakvoter. EU er derfor en naturlig samarbeidspartner for å gjennomføre utslippskutt, sier miljøpolitisk talsmann i Høyre, Nikolai Astrup.

En grønn retning

Siden 2013 har de fire samarbeidspartiene i fellesskap blitt enige om flere viktige klima- og miljøtiltak. Satsingen vår på jernbane og kollektivtrafikk er rekordstor. Det har blitt mer lønnsomt å kjøpe miljøvennlige biler. Vi har gjort det mer attraktivt å bygge ut fornybar energi. Klimateknologifondet, som gir næringslivet støtte til å utvikle fremtidens teknologiske løsninger, har blitt styrket med 12,75 mrd. kroner frem mot 2016. Disse konkrete tiltakene gjennomføres fordi vi fikk et nytt flertall og en ny regjering etter forrige stortingsvalg.

- Det er ikke tvil om at vi fører en mer ambisiøs politikk enn de rødgrønne. Vi vil fortsatt måtte jobbe hardt for å få på plass offensive klimatiltak i Stortinget, kommunestyrer og fylkesting, slik at målene nås. Avtalen som skal inngås med EU, skal ikke bli en hvilepute, men et godt rammeverk for å drive nasjonal klimapolitikk, sier Nikolai Astrup.