Høyres sørget for at Oppegård kommune fikk et nytt kultursenter som en samlende arena for mange lag og foreninger, digital kino og et meget populært bibliotek som fra høsten 2012 skal ha søndagsåpent.