Et av de viktigste valgene i Europa på lang tid er presidentvalget i Ukraina 25. mai. Stortingsrepresentant Frank Jenssen (H) har denne uken vært i Kiev, som del av en delegasjon fra Europarådet, for å kartlegge hvordan forholdene ligger til rette for gjennomføring av et fritt og uavhengig valg.

- Det er klart at den urolige og uoversiktlige situasjonen øst i Ukraina, inklusive den russiske annekteringen av Krimhalvøya, gjør det hele spesielt utfordrende, sier Frank Jenssen, før han legger til:

- Forholdene både for velgere, journalister og andre er vanskelig i disse delene av landet. Samtidig er det en klar vilje til å få valgt ny president, slik at Ukraina kan legge grunnlaget for normale forhold både internt og i forhold til omverdenen.

Delegasjonen på 6 persner fra Europerådet møtte denne uken både den fungerende presidenten, statsministeren, kandidater, representanter for media og det sivile samfunn.

I forbindelse med valget den 25. mai vil Europarådet sende en større delegasjon med omlag 50 observatører som skal observere valget rundt omkring i landet. Om ingen kandidat får med enn halvparten av stemmene vil det bli en ny valgomgang i juni.

Europarådet er en all-europeisk organisasjon med 47 medlemmer som jobber for menneskerettigheter, rettsstat og demokrati, og har hovedsete i Strasbourg.

Les saken her.