Av Erna Solberg, leder i Høyre

Åla staten kjøpe tjenester av private aktører er bare en del av løsningen for å få ned ventetidene. Men summen av fritt behandlingstilbud, nasjonal IKT-satsing og åpenhet om resultater, er nettopp et bedre offentlig helsevesen.

Dagsavisen hevder på lederplass 17.oktober at Høyres helseplan ikke vil løse den største helseutfordringen som er at offentlige sykehus sliter. På tross av en sterk vekst i budsjettene har helsekøene vokst fra 200.000 i 2006 til vel 275.000 i 2012. En av årsakene er at vi har fått flere behandlingsformer, men det forklarer ikke veksten alene. Mange står fortsatt i kø for røntgen og enkle operasjoner, og er i mellomtiden sykemeldt.

Ansatte i helse-Norge gjør en formidabel innsats i en kompleks sektor. For å få løst de store utfordringene må vi derfor tenke på flere løsninger. Høyre har mange forslag til hvordan vi kan organisere de offentlige sykehusene bedre, blant annet gjennom egne diagnosesentre for kreft og andre sykdommer og en tydeligere nasjonal helseplan. Vi har også foreslått en nasjonal IKT-satsing som vil bedre kommunikasjonen på sykehusene.

Høyre ønsker åpenhet om resultater ved det enkelte sykehus. Vi ser for eksempel at sykehuset i Telemark gjorde en enorm forbedringsjobb da dårlige resultater knyttet til behandling av hjerneslag ble kjent. SVs leder Audun Lysbakken sier til Dagsavisen at kvalitetsindikatorer for sykehusene vil føre til mer byråkrati, men åpenhet om resultater handler om noe annet. Åsynliggjøre sykehusenes kvalitet handler om å bekjempe behandlingsfeil og mangler som er svært belastende for pasientene og kostbare for helsevesenet.

En egen havarikommisjon for å kartlegge læringspunkter etter behandlingsfeil er også et viktig tiltak vi har foreslått. I kombinasjon med å forkorte ventetiden ved å kjøpe ledig kapasitet hos private vil mer åpenhet, kvalitet og læring gi et bedre offentlig helsetilbud.