- Hvor går grensen for at offentlig sektor bli for dominerende slik at den fremfor å skape velferd, bidrar til å hemme velferdssamfunnet, spurte Erna Solberg.

- Den varige velferden i Norge er truet ved at vi bruker for mye penger, sierSolberg, som inntok talerstolen etter arbeidsministeren. Fremfor å investere pengene i fremtiden går pengene i stadig større grad til ren drift, påpeker Solberg. Fra 2014 vil vi ta mer penger ut til pensjon enn hva vi innbetaler.

-Det er viktig å være klar over at velferdsstaten er en liten del av velferdssamfunnet. Noen ganger kan velferdsstaten gjøre velferdssamfunnet mindre velfungerende, understreket Solberg.

Derfor mener Høyre at en reduksjon i byråkratiet kan være en velferdsforbedring for folk. Mer enn halvparten av BNP i fastlands-Norge går nå til offentlig sektor.

- Det er ikke arbeidslivet som er brutalt, men det handler om at arbeidslivet ikke er tilpasset arbeidstakernes kvalifikasjoner. Det er et grunnleggende strukturelt problem, sa Solberg.

Ellers talteSolbergmye om å få til omstilling i offentlig sektor, og flere av dagens oppgaver gjerne også kanoverlates til private, slik at man får økt konkurranse og dermed økt innovasjon rundt deoffentlige tjenestene. Hun mente også vi må se med nye øyne på en del arbeidstidsordninger som er til hinder for å yte brukerne de beste tjenestene.

Les hele saken på nettsidene til Spekter.