Høyrestyrte kommuner som Oslo og Stavanger har allerede etablert slike portaler.

- Jeg synes Trondheim Høyres initiativ er et positivt bidrag i skoledebatten. Vi ønsker at slike portaler kan opprettes i kommuner i hele landet, sier Svein Harberg, medlem i Kirke-, Utdannings- og Forskningskomiteen.

Du finner portalen her og NRKs omtale av saken her.

Høyre er opptatt av å sikre åpenhet om resultatene i skolen. På denne måten får foreldre nødvendig informasjon om skolens resultater, de kan følge med og stille krav når de mener det er nødvendig.

- Det er forunderlig at Kunnskapsdepartementet mener det ikke er nødvendig for foreldrene å få denne informasjonen. Det vitner om gammeldags tankegods. Foreldre har krav på å vite hvordan skolen som utdanner barna deres presterer. Dette gir foreldrene muligheten til å aktivt følge opp barnas skolegang, avslutter Harberg.

Ønsker du mer informasjon om bakgrunnen for portalen kan du lese det ved å klikke her.