- Jeg har sammen med andre i partiet hatt møter med ham og formidlet hvor alvorlig vi ser på saken. Dette er en hensynsløs krenkelse av sårbare unge mennesker som er helt uforenelig med å ha verv i Høyre. Dette er han enig i og har trukket seg fra alle verv. Han vil også søke om fritak fra sine folkevalgte verv. Det er snakk om en ung mann, og vi er derfor samtidig opptatt av å ta vare på ham, sier nestleder i Høyre Jan Tore Sanner.

Partiet har kontaktet politiet og informasjon partiet har i saken vil bli stilt til rådighet for politiet med tanke på etterforskning. Vi ønsker å komme i kontakt med ofrene i denne saken for å tilby juridisk og annen bistand til dem. Høyre oppfordrer ofre eller andre med informasjon om saken om å kontakte oss eller politiet.

Vi ber om forståelse for at videre håndtering og kommentarer til saken vil skje med utgangspunkt i at noen av ofrenes familier gjennom VG har ønsket størst mulig anonymitet, sier Sanner.

Hvis du er offer eller har informasjon om saken kan du ta kontakt med generalsekretær Lars Arne Ryssdal på telefon 99375443 eller e-post lar@hoyre.no.