I dagens utgave av Dagens Næringsliv får Jens Stoltenberg kritikk fra Jan Tore Sanner for sin motstand mot skattelettelser, og hans argumentasjon om at dette ikke er et målrettet tiltak.

-En rekke økonomer, fagforeningsfolk, kommentatorer, ledere ved norske arbeidsplasser og partifeller av statsministeren har etterlyst skattelettelser - både i Norge og over resten av verden. Stoltenbergs ensomme motvilje skyldes nok først og fremst at høye skatter er blitt en ideologisk kjepphest, sier Sanner.

Må stimulere privat næringsliv
- Stoltenberg og regjeringen har kommet skjevt ut i både argumentasjonen og den praktiske politikken. Men det er mulig å hente seg inn. Jeg håper at økonomen Stoltenberg vinner over politikeren Stoltenberg, og at tiltakspakken blir et kraftfullt svar på en krise som rammer arbeidsplassene i privat - ikke offentlig - sektor.

Jan Tore Sanner mener regjeringen selvsagt kunne ha endret statsbudsjettet for 2009 som den la frem i starten av oktober i fjor:

- Nå sitter vi i stedet med et vedtatt statsbudsjett som utrolig nok øker skattebyrden for norsk næringsliv. Hvis regjeringen hadde villet, kunne den selvsagt også ha endret på budsjettet for 2008, også det et budsjett med skattesmell for arbeidsplasser og næringsliv.

Les mer på side 3 i dagens utgave av Dagens Næringsliv.