I årets første meningsmåling, gjort av Norfakta for Nationen og Klassekampen, får Høyre 29,9 prosent. Det er en fremgang på 2,7 prosentpoeng fra forrige måling gjort av Norfakta, og ville ifølge meningsmålingen gitt Høyre 53 mandater på Stortinget.

- Troverdighet

- En viktig grunn til Høyres sterke posisjon er vår troverdighet i økonomiske spørsmål, og våre løsninger til å trygge jobbene. Samtidig som Høyre har stor troverdighet i velferdsspørsmål, kommenterer Jan Tore Sanner.

Flertall

Høyre får 29,9 prosent, som nest største parti. Høyre, Fremskrittspartiet (15,3 prosent), Venstre (5,4 prosent) og Kristelig Folkeparti (5,4 prosent) vil ifølge målingen til sammen ha 100 av 169 mandater på Stortinget, noe som er et klart flertall. Per i dag har de fire partiene 83 mandater.