Internasjonal usikkerhet
Mye går bra i norsk økonomi. Vi er på lønnstoppen, har lav ledighet og norsk økonomi er solid. Men kostnadspresset skaper en utfordring for bedrifter i internasjonal konkurranse, vi presses på pris og må være teknologiledende og svært effektive i produksjonen, sier Sanner. Han mener den stadig mer utfordrende situasjonen for norsk industri utenom olje og gass skaper et større behov for å se på vilkårene for industrien i Norge.

Uro og usikkerhet i Europa, samt svært lav rente i mange land gjør den norske kronen til en «trygg havn» for mange. Dermed blir kronekursen svært sterk.

– Dette er hyggelig for nordmenn på ferie, men medaljen har en bakside. Kronekursen skaper nemlig store problemer for norsk industri, sier Sanner.

Todelt økonomi
Norsk Industris konjunkturbarometer er den tredje rapporten på kort tid som antyder at norsk næringsliv seiler inn i tøffere farvann.

– Både næringslivets økonomibarometer og SSB slår fast at det går dårligere for de delen av norsk økonomi som ikke er i olje- og gassektoren, sier Sanner og fortsetter:

– Det mangler en helhetlig satsing på konkurransekraft. På kort sikt er dette alvorlig for arbeidsplasser og lokalt næringsliv, på lengre sikt er det et problem for økonomien som helhet. Vi må spørre oss hvordan vi kan trygge arbeidsplassene i konkurranseutsatt sektor utenom olje og gassektoren.

Tid for tiltak
Sanner ønsker en ny giv og en målrettet innsats for å bedre vilkårene for industrien.

- Den økonomiske situasjonen internasjonalt og lave produksjonskostnader i andre land kan vi ikke gjøre noe med, men vi kan jobbe for å bedre vilkårene for industri her hjemme. Når Norsk Industri, med over 500 medlemsbedrifter, sier at situasjonen er alvorlig, må vi som politikere se hva vi kan bidra med, sier Sanner.

Høyres tiltak for industrien:

  • Øke innsatsen for forenkling for næringslivet
  • Gjøre Skattefunn-ordningen enklere og mer attraktiv
  • Bedre avskrivningsregler
  • Styrke norsk eierskap ved å trappe ned formueskatten
  • Gjøre generasjonsoverganger enklere ved å fjerne arveavgiften
  • Forenkle søknadsprosessen hos Innovasjon Norge
  • Styrke investeringen i infrastruktur og øke bruken av offentlig-privat samarbeid (OPS) i helhetlige utbygginger