Denne uken tok Høyre initiativ til debatt i stortinget om bedring av kvaliteten i barnehagene.

Færre ansatte med pedagogisk utdannelse
Tall for 2009 viser at det er blitt færre ansatte og styrere med pedagogisk utdannelse i barnehagene. Det er bekymringsfulle signaler. Høyre etterlyser en strategi fra regjeringen for å styrke kvaliteten i barnehagen.

- Høyre foreslår å satse mer penger på å heve kvaliteten i barnehagene samtidig som vi bygger ut tilbudet for å få full barnehagedekning.

Høyre har foreslått å igangsette en «gjenrekrutteringsstrategi» for førskolelærere i barnehagene og ønsker å styrke førskolelærerutdanningen. Samtidig vil vi styrke forskingen på barnehagen for å få mer kunnskap om hva som gir bedre kvalitet på tilbudet, sier Hofstad Helleland.

Barn må få være barn
277 000 barn og 85 000 ansatte har sitt daglige virke i barnehagen. Barnehagen utgjør en viktig del av oppveksten for barn i Norge.

- For oss i Høyre er det viktig å understreke at barn først og fremst skal få være barn når de er i barnehagen – lek og læring går hånd i hånd. Høyres mål er å ha gode barnehager som evner å se lek og læring sammen med trivsel og skaperglede hos barna. Alle barn er forskjellige, og derfor tror ikke vi det finnes noen fasit på hvordan dette skal skje, og på hvilken måte god læring skal skje i barnehagen. Mangfoldet av barnehager og barnehagetilbud viser dette i praksis. Det er et mangfold vi i Høyre er opptatt av å bevare og legge til rette for i vårt videre arbeid med barnehagen, sier Helleland som selv har to barn i barnehage.

Likeverdig tilbud
- Det er et viktig prinsipp at alle barn skal ha et godt barnehagetilbud med høy kvalitet, uavhengig av om de går i en privat eller en kommunal barnehage. Jeg er svært bekymret for effektene av den nye forskriften om finansiering av de private barnehagene og følgene de varslede kuttene kan ha for kvaliteten, sier en bekymret Helleland. Høyre følger nøye med på hvilke konsekvenser den nye forskriften får for barnehagene ute i kommunene.

De ansatte er viktigst
- Åbeholde og rekruttere dyktige ansatte i barnehagen må være jobb nummer én, understreker Helleland. Hvordan er det vi foreldre ønsker at ungene våre skal ha det i barnehagen? Jo, vi ønsker at de skal ha stabile voksenpersoner rundt seg som kan ivareta dem, som ser ungene våre, som kan gi dem trygghet og omsorg.

Fortsatt barnehagemangfold
Høyre er opptatt av å jobbe for et mangfold av barnehager, både private og offentlige, store og små, med ulik organisering og metodebruk. I dag står barnehagene veldig fritt til å velge hvordan de vil organisere hverdagen og det pedagogiske opplegget. Det gjør at vi har fått mange ulike barnehager, som tilbyr barn et variert tilbud, som både ungene og foreldrene setter pris på.

- I Høyre er vi veldig opptatt av at det mangfoldet også skal prege norske barnehager fremover, sier Helleland.

- Vi til å følge nøye med på hva regjeringen gjør fremover, både i forhold til den uklare finansieringssituasjonen for barnehagene og på kvaliteten i barnehagen, avslutter Helleland.