- For å få og beholde flinke lærere er det viktig å øke statusen til yrket. I dag når lærerne lønnstoppen etter 16 år. Derfor vil vi utvikle nye karriereveier, med tilhørende lønnsøkning, sier Høyre-leder Erna Solberg til Aftenposten.

Høyre foreslår at lærere skal kunne videreutdanne seg til lærerspesialist eller lektorspesialist. Til Aftenposten sier Solberg følgende om hva slags lønnsøkning det er snakk om:

- Vi må sette oss ned med partene og diskutere. Mendet skal ikke være trynetillegg. Det skal være full åpenhet om hva som er kriteriene.

Minstelønnen for en lærer i dag er 355.000 kroner. Etter 16 års ansiennitet vil lønnen stige til 435.000 kroner. For lektorer er spennet fra 433.000 til 531.000 kroner. Lokale tillegg kommer i tillegg.

- Vi foreslår dette primært fordi utdanning og kunnskap er så viktig for samfunnet. Vi vil ikke at det skal være flaks som avgjør om du får en god lærer eller ikke, sier Solberg til Aftenposten søndag 21. april.