- Hvert år dør fire millioner mennesker av aids, tuberkulose og malaria. Med ny kunnskap, billigere medisiner og bedre utstyr, kan vi redusere forekomsten og få sykdommene under kontroll før 2030, sier utenriksminister Børge Brende. I dag undertegnet han avtale om norsk støtte til Det globale fondet på 1,7 milliarder kroner for 2014 til 2016.

Aids, tuberkulose og malaria tar fremdeles flest liv i utviklingsland. Over 35 millioner mennesker er hiv-smittet. Bare i 2013 ble 2,1 million mennesker smittet, flesteparten kvinner og unge mennesker. Årlig dør omlag 1,5 millioner mennesker av hiv. Tuberkulose er også fremdeles et alvorlig problem. Denne sykdommen tar hvert år livet fra 1,4 millioner mennesker. Malaria er fortsatt blant hovedårsakene til at barn i utviklingsland dør.

- Det internasjonale samfunnet må mobilisere for å gjøre slutt på disse sykdommene som er en folkehelsetrussel i utviklingsland, sier Brende.

I dag møtte han lederen for Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, Mark Dybul i Oslo. Der undertegnet utenriksministeren en avtale om norsk støtte til Det globale fondet på 1,7 milliarder kroner for 2014 til 2016. Det er en økning på 25 prosent fra forrige avtaleperiode.

- Det globale fondet er vår viktigste kanal for oppnåelse av tusenårsmål 6 om bekjempelse av smittsomme sykdommer. Nærmere sju millioner mennesker får hiv-medisiner og nærmere 12 millioner tuberkulosetilfeller er diagnostisert og behandlet gjennom dette fondet, sier Brende.

Les hele saken her.