Ventetidene i helsetjenesten fortsetter å øke. 253.000 pasienter står nå i helsekø. Dette viser nye tall fra Helsedirektoratet. Etter at Stoltenberg overtok regjeringsmakten, har helsekøen økt med 50.000 pasienter, og pasientene venter stadig lenger på helsehjelp.

Bent Høie ber regjeringen gi pasientene rett til behandling i private klinikker med ledig kapasitet, for statens regning. Dette vil spare pasientene for unødvendige lidelser, og samfunnet for utgifter til sykefravær.