Etter tre år med Stoltenberg-regjeringen er underskuddene i sykehusene økt neste like mye som helsekøene. Til tross for at bevilgningene til sykehusene er doblet siden 2002, er underskuddene i sykehusene på svimlende 23,9 mrd kr.

Under Stoltenberg har helsekøene økt med 65.000 pasienter, og 36.000 bare de siste to årene.

Solberg vil ha slutt på panikk- kutt i sykehusene.

- Slike paniske kutt i budsjettene for å rette opp underskudd rammer først og fremst pasientene og gjør kvaliteten i helsetjenesten dårligere, sier Solberg.

Erna Solberg garanterer kortere helsekøer med Høyre i regjering.

- Høyres fokus ligger hos pasienten. Derfor har Høyre foreslått i Stortinget at det utarbeides en mer langsiktig plan for hvordan underskuddene i sykehusene skal dekkes, uten at dette rammer pasientene og kvaliteten i tilbudet.