Thommessen har etter tolv år på Stortinget solid erfaring som parlamentariker. Han har også bred politisk erfaring utenfor Stortinget etter å ha vært aktiv tillitsmann i Høyre siden 1972, og folkevalgt i en lang rekke verv siden 1987.

Olemic Thommessen er utdannet jurist fra Universitet i Oslo, med Opphavsrett som spesialfag. Han drev som advokat fra 1983 til 1990 da han gikk inn i stillingen som leder for seremoniprogrammet for de Olympiske Vinterlekene på Lillehammer i 1994. Fra 1994 til 2001 drev Thommessen Kulturarrangement Lillehammer AS, og var engasjert i flere av de største kulturmarkeringene i denne perioden, eksempelvis åpningen av Oslo lufthavn Gardermoen, kulturprogrammet til kongeparets 60 års feiring i nord Norge, Vinterspillene på Lillehammer og Kirkens 1000 års jubileum på Moster. Fra 2001 har han vært stortingsrepresentant.

Thommessen har også erfaring fra en lang rekke styreverv i næringslivet og i norsk kulturliv. Olemic Thommessen er også engasjert i Nordisk samarbeid. Han har i inneværende periode vært delegert til Nordisk råd, er leder for Nordisk råds kultur og utdanningsutvalg og leder for Den konservative gruppen. Thommessen sitter også i styret for Nordisk kulturfond hvor han var leder i 2009 – 2011. Thommessen har også skrevet flere skuespill, sist om tidligere generalsekretær i FN, Dag Hammarskjølds død i Kongo i 1961.

- Jeg stiller som kandidat til dette vervet med stor ydmykhet. Stortinget er landets viktigste institusjon og skal i sitt virke avspeile Grunnlovens kjerneverdier knyttet til demokrati og menneskerettigheter. Vi lever i en tid i sterk endring. Det betyr at vi også løpende må i vurdere, og fornye, hvordan vi ivaretar grunnleggende verdier som folkestyret, ytringsfrihet, trosfrihet og rettssikkerhet i vårt samfunn. Grunnlovsjubileet neste år blir en fantastisk mulighet til å løfte frem disse spørsmålene. Jeg har som ambisjon at dette blir en oppstart til at Stortinget som institusjon også i årene som kommer vil bidra til en levende debatt og refleksjon omkring disse temaene, sier Olemic Thommessen.

Stortingets nyvalgte presidentskap er sammensatt slik:

Stortingets president: Olemic Thommessen (H)

Første visepresident: Marit Nybakk (A)

Andre visepresident: Kenneth Svendsen (FrP)

Tredje visepresident: Svein Roald Hansen (A)

Fjerde visepresident: Ingjerd Schou (H)

Femte visepresident: Line Henriette Hjemdal (KrF)

Sekretær: Jette F. Christensen (A)

Visesekretær: Sylvi Graham (H)