I Soria Moria-erklæringen fra 2005 sto det:

"Regjeringen vil avgrense omfanget av avtaler mellom regionale helseforetak og private kommersielle sykehus"

Nå sier kilder i regjeringen til NRK at private sykehus og helsetilbud skal brukes når det er formålstjenelig for å få ned helsekøene.

De siste årene har helsekøene økt kraftig. Det er nå over 250.000 mennesker i en eller annen form for helsekø.

Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, sier dette er et steg i rett retning av regjeringen, og at det nå kan bli lettere å samarbeide med regjeringen om helsepolitikken.

Han mener det er viktig at de private helseforetakene nå får forutsigbare rammevilkår.

Han pekar på at de private sykehusene sier de kan behandle 25.000 flere pasienter hvert år, og dette er noe som først og fremst vil komme pasientene til gode.


Les hele saken hos NRK.no