Høyres programkomite har nå lagt siste hånd på forslaget til nytt partiprogram, som skal vedtas på partiets landsmøte i begynnelsen av mai. Et av stridsspørsmålene i komiteen har vært om partiet skal åpne for oljevirksomhet i de fiskerike områdene utenfor kysten av Lofoten og Vesterålen.

I det første utkastet gikk et klart flertall inn for å åpne for petroleumsvirksomhet i de nordlige havområden. Et mindretall bestående av stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide og tidligere leder i Unge Høyre Torbjørn Røe Isaksen gikk inn for å opprette petroleumsfrie soner i de mest sårbare områdene.

Nå har de to komitemedlemmene gitt opp å få flertall for et klart nei til oljevirksomhet i disse områdene. Torbjørn Røe Isaksen bekrefter over VG Nett at den opprinnelige dissensen er trukket, og erstattet med et forslag om at partiet ikke skal ta stilling til spørsmålet før det er foretatt en grundig utredning av konsekvensene for naturen og fiskebestandene i området.

Les hele saken hos VG.

Vil du vite mer om programprosessen i Høyre, klikk her.