Saken vil bli behandlet av regjeringen og fremmet som en lovsak for Stortinget etter en vanlig høring.

Reservasjonsmuligheten tar hensyn til to viktige forhold. Det viktigste er hensynet til pasientene, spesielt kvinner som søker abort. Det andre er hensynet til leger som ønsker en reservasjonsmulighet i alvorlige samvittighetsspørsmål. Ordningen vil derfor omfatte henvisning til abort og eventuelt fremtidig lovendring som åpner for eutanasi (aktiv dødshjelp).

- Ordningen jeg presenterer i dag balanserer dette på en god måte og sikrer pasientene både god informasjon og rask tilgang til helsehjelp. Det har vært spesielt viktig for meg å unngå at pasientene blir klar over legens reservasjon i møte med legen på legekontoret. Derfor skal alle pasienter som har en lege eller blir tildelt en lege som har benyttet reservasjonsmuligheten få informasjon om dette og rett til å raskt skifte fastlege. Når pasienter selv velger fastlege vil det være informasjon om hvem som har reservert seg. Det er kommunene som bestemmer om de vil inngå avtaler med fastleger som reserverer seg og de skal vurdere at ut fra de lokale forholdene er det mulig å ivareta pasientene på en god måte. I tillegg skal myndighetene informere om at alle kvinner også allerede har mulighet til å henvende seg direkte til sykehus for å få utført abort og at det ikke er krav om å gå om fastlegen, sier Høie.

- Jeg håper at denne løsningen viser at mange av de forståelige bekymringene som er kommet frem debatten rundt reservasjonsmuligheten er tatt hensyn til og at pasientene ved denne ordningen ikke får et dårligere tilbud. Det er positivt at Legeforeningen er og legene er opptatt av at leger skal ha god rom for å ha en etisk refleksjon rundt sin egen praksis, avslutter Høie.

Les skissen til innhold her.