Regjeringen la i dag fram sin handlingsplanen for veteraner. Regjeringen legger opp til et system med forskjellige beviskrav for skader påført før og etter 1. januar 2010, noe som innebærer at den forskjellsbehandlingen som har skapt så mye bitterhet, videreføres.

- Det er de veteranene som har blitt skadet før 1. januar 2010 som allerede har de største problemene med å vinne fram med sine krav på grunn av manglende registrering, journalføring og lang tid siden tjenestegjøring. Forskjellsbehandlingen fortsetter nå med ulike beviskrav. Regjeringen har valgt å gjøre ting halvveis i veteranpolitikken heller enn å gjøre det eneste fornuftige – å gå inn for full likebehandling uanhengig av skadetidspunkt, sier Kristiansen.

- Det har skjedd mye bra i veteranpolitikken de siste årene, og regjeringen skal ha ros for mange av de positive endringene som er gjennomført de siste årene, og som er blitt vedtatt med full støtte fra Høyre. Tiltakene som presenteres i dag, må implementeres og følges opp, først da vil de ha reell betydning for de menn og kvinner som har vært med å forsvare Norge i utlandet.