Høyre har tidligere vært imot en reservasjonsrett, fordi kvinnens og pasientens rett til tjenester er det viktigste hensynet å ta. Nå har vi inngått en avtale med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti om å finne en løsning som klarer å ivareta dette hensynet, og samtidig gi leger en reservasjonsmulighet, hvis de ønsker det av samvittighetshensyn.

Reservasjonsmuligheten skal kun omfatte spørsmål om liv og død. Det er for eksempel spørsmålet omkring henvisning til abort. Høyre vil i regjering sørge for at denne reservasjonsmuligheten ikke skal gjøre det vanskeligere for folk å få den helsehjelpen de trenger, når de trenger den. Tilgangen til å få utført dette skal være trygg.

For Høyre er det viktig å få frem athvis reservasjonsmuligheten skal omhandle assistert befruktning, så vilskal det ikke være mulig for legen å begrense reservasjonen til for eksempel lesbiske par. Hormonell prevensjon (P-piller eller spiral etc.) skal det ikke være mulighet til å reservere seg imot.

- Jeg og Høyre vil aldri gå med på å begrense kvinners rett og mulighet til å bestemme over egen kropp, sier familiepolitisk talskvinne i Høyre Linda Hofstad Helleland. -Som mor vet jeg hvordan det er å være i situasjonen før, tidlig og underveis i svangerskapet, med alle de følelsene og den uvissheten det innebærer for både mor og far.

- Vi er opptatt av at ingen pasient i møte med legen skal møte en dømmende holdning, derfor er det viktig å ha åpenhet om en fastlege har reservert seg mot henvisninger og etablere fullgode alternativer for kvinnene, sier Helleland.

Det er også viktig å slå fast, som Legeforeningen også er opptatt av, at det her må tas lokale hensyn. Det betyr at å innfri et reservasjonsønske vil være avhengig av at det finnes mulighet for rask tilgang til helsetjenesten lokalt - og befolkningen må ha nødvendig tilgang til alle tjenester de har rett på.