"Norge er blant de landene i OECD som satser mest på arbeidsmarkedstiltak og Stortinget bevilger i år over syv milliarder kroner til tiltaksplasser. I nær alle de siste store velferdsreformene – som Nav-reformen, arbeidsavklaringspenger og IA-avtalen – har slike tiltak stått sentralt", skriver Aftenposten.

På oppdrag fra Høyre slår Stortingets utredningsseksjon nå fast at hverken Arbeidsdepartementet eller Nav vet hvilke leverandører som lykkeseller mislykkes. De fører nemligikke statistikk.

De eneste tallene som finnes er fra NHOs bransjeorganisasjon Attføringsbedriftene.

Det avdekkes store forskjeller i hva fylkene får i valuta for Nav-pengene i tiltaket "arbeid med bistand". Tiltak innenfor "arbeid med bistand" som forventer å få høy andel i jobb, viser NHO-tall at bunnfylket Sogn og Fjordane kun får 15 prosent i jobb.

I Telemark er talletsyv av ti som kommer i jobb. På bedriftsnivå varierer tallene fra ni av ti til en av ti som lykkes.

– Dette er oppsiktsvekkende og urovekkende tall. De avdekker svært store forskjeller, sier Torbjørn Røe Isaksen, Høyres arbeidspolitisk talsperson.

Han får støtte fra Attføringsbedriftene som mener store forbedringer er mulig på kort tid.

Les hele saken i Aftenposten her.