- Dette er en historisk dag. Osama bin Ladens død er en milepæl i kampen mot terrorisme, og representerer en stor seier for USA og president Barack Obama. Ni og et halvt år er gått siden angrepene mot New York og Washington som drepte tusenvis av uskyldige mennesker. Al Qaeda-lederen har stått bak både disse terrorangrepene og mange flere – både før og etter 11. september 2001. Høyre berømmer den amerikanske aksjonen som førte til bin Ladens død.
- Vi må huske at bin Ladens død ikke ensbetydende med Al-Qaidas endelikt, og vi må være nøkterne i forhold til den praktiske betydningen denne seieren har. Det er også viktig å understreke at dette ikke vil ha noen betydning for Norges og det internasjonale samfunnets engasjement i Afghanistan. Vårt mål i Afghanistan vil fortsatt være å bidra til å bygge opp en fungerende statsstruktur for å forhindre at landet igjen skal kunne bli et arnested for terrorister som Osama bin Laden.
- Det er likevel ingen tvil om at bin Laden har vært svært betydningsfull som politisk symbol, og det er av stor symbolsk betydning at han nå er drept. Når man ser på gledesscenene som nå utspiller seg i USA er det et tegn på hvor dypt hendelsene 11. september 2001 fortsatt sitter i den amerikanske bevisstheten. At gjerningsmannen nå er drept kan hjelpe amerikanerne – og kanskje særlig de pårørende til de som ble drept den dagen – til å legge bak seg de grusomme hendelsene for snart ti år siden, sier Eriksen Søreide.