Høyre respekterer selvsagt NRKs redaksjonelle frihet, men det er Stortingets oppgave å utforme NRKs samfunnsoppdrag gjennom NRK-plakaten. For Høyre er det en selvfølge at formidlingen av vår kristne og humanistiske kulturarv er en av NRKs oppgaver, sammen med en lang rekke andre samfunnshensyn som bl.a. norsk språk, musikk og drama. Ingen er tjent med at vi dekker til vår kulturtilhørighet. Det Høyre altså spurte statsråden om, var hvorfor det å formidle vår kristne og humanistiske kulturarv ikke står på NRK-plakaten, når det står i NRKs vedtekter. Dette var i Stortinget også satt inn i en større sammenheng om hvordan religion som premissgiver i norsk kulturarv på mer generelt grunnlag nedfelles i samfunnet, men dette kom dessverre dårlig frem i medieoppslagene som fulgte.

Som i alle andre kulturer har religion også i Norge vært en premissgiver for utformingen av samfunnet - holdninger, kunst, symboler, litteratur, for bare å nevne noe. I en stadig mindre verden er det særlig viktig at vi er trygge på og har kunnskap om vårt eget kulturelle ståsted. Det gir oss trygghet og raushet i møte med andre religioner og kulturer.

Den stadige diskusjonen om kristendommens synlighet viser at vi har et uforløst forhold til det å takle mangfoldet. Høyre ønsker derfor en debatt om hvordan vi forholder oss til synliggjøringen av vår religiøse arv. En systematisk usynliggjøring svekker vår egen kunnskap om de kulturelle tradisjoner vi står i, og undergraver både forståelsen av egen kultur og vår evne til å forstå mennesker fra andre religioner som ofte sterkere eksponerer sin religiøse tilhørighet.