Den nåværende krisen startet da Hamas, som har makten på Gazastripen, nektet å fornye våpenhvilen med Israel og gjenopptok rakettbeskytningen av det sørlige Israel.

- Men denne beslutningen kan ikke løsrives fra Israels langvarige blokade av Gazastripen, som har ført til mangel på livsnødvendige varer som mat og drivstoff. Avhengig av hvor i historien man starter kan man slik ende opp både som glødende Israelvenn og som sterk Palestinaforkjemper. Men hvor fruktbart er egentlig det, når enhver varig fred i regionen av nødvendighet må involvere begge sider? sier Erna Solberg.

- Dagens konflikt svekker muligheten for en slik varig fred ytterligere, fordi moderate krefter på begge sider svekkes. Det israelske angrepet påfører den palestinske sivilbefolkningen enorme lidelser og vil sannsynligvis styrke uforsonlige krefter blant palestinerne. Fatah-leder og president Mahmoud Abbas gjøres irrelevant. Dermed har israelerne ingen reell forhandlingspartner.

Var svært nære en løsning i Clintons tid
- Ekstra ulykkelig blir situasjonen når man vet at elementene for en varig fredsløsning burde være så godt som klare, sier Høyres leder.

Hun peker på at man i Clinton-administrasjonens siste øyeblikk var man svært nær en fredsløsning som svarte på de virkelig vanskelige spørsmålene som Jerusalem og flyktningenes status.

- Enhver mulig fredsløsning i fremtiden må ligge tett opp til denne. Det var en tragedie at Yassir Arafat avviste avtalen som president Clinton presenterte. Israelernes forsøk på å komme palestinerne i møte i årene etterpå har vært for lite, for sent. Selv om begge parter fra tid til annen har vist kompromissvilje, har den aldri vært til stede hos begge parter samtidig, sier Erna Solberg.

- Nå er også Fatah, som har beveget seg langt i synet på Israel, svekket til fordel for Hamas, som har svært langt å gå før organisasjonen kan være en konstruktiv forhandlingspart og hvis grunnleggende ideologi bygger på jødehat og Israels utslettelse.

Hva må nå gjøres?
- Først og fremst må nå angrepene på sivilbefolkningen stanses, både i Gaza og i Sør-Israel. Sikkerhetsrådets resolusjon med krav om øyeblikkelig våpenhvile må følges opp.

- På noe lenger sikt kan kanskje det fransk-egyptiske initiativet for løsning av situasjonen på Gaza bære frem, mens både Clintons løsning og det mer nylige arabiske fredsinitiativet inneholder de elementer en varig og helhetlig løsning må bygges på. Men veien til fred er lang, og har ikke blitt kortere av de siste ukenes tragiske hendelser, sier Erna Solberg.