- Et stort flertall av lærerne har avvist forslaget til løsning. Det er nå opp til partene å jobbe videre med å finne en løsning. Fra vår side håper vi på en løsning som er til det beste for alle elever og for alle lærere som jobber i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som understreker at streik er et lovlig virkemiddel i en arbeidskonflikt.

- Jeg har merket meg at forhandlingsresultatet har skapt uro i blant lærerne, sier kunnskapsministeren.

Forhandlingene foregår mellom lærerorganisasjonene og KS som er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon.

- Vi må respektere spillereglene i arbeidslivet, og derfor går vi ikke inn i substansen i konflikten. Det ville være uryddig, ikke minst fordi det er stor sjanse for at vi nå får en arbeidskonflikt i skolen. Partene har ansvar for å bringe konflikten til ende på en ryddig og ordentlig måte.

Utdanningsforbundet i Oslo har sagt ja til avtalen med Oslo kommune. Norsk Lektorlag, Skolenes Landsforbund og Musikernes fellesorganisasjon sa nei til tilbudet fra KS da det ble fremsatt.

Forslaget det er et anbefalt forslag til avtale fra begge parter - både arbeidsgiver (KS) og Utdanningsforbundet. 37 av forbundene har sagt ja til avtalen.