- For å få brukt samfunnets ressurser på de som virkelig trenger det, må vi ha Høyre i regjering.For vi skal forme det sikkerhetsnettet som skal fange opp alle de som blir født inn i en vanskelig livssituasjon og som faller utenfor, sier hun.

Familien

- Familien er vårt aller viktigste sosiale fellesskap. Familien er selve fundament i livene våre, som hverken staten kan eller bør erstatte.I Høyre ser vi at barn er like forskjellige som oss voksne. Noen barn er ikke klare for barnehage når de fyller ett år. Mange trenger bare noen måneder ekstra før de kan stabbe inn porten og tilbringe en hel dag i barnehagen uten mor og far.

Høyre mener vi må gi folk mer fleksibilitet og større muligheter til å velge hva som er best for sine egne barn. Programkomiteen foreslår å gjøre kontantstøtten til en lovpålagt kommunal ytelse hvor barnet må bo i kommunen for å ha rett på kontantstøtten. Høyrei ønsker å bevare kontantstøtten for 1 og 2-åringer, fordi det ikke er Høyres jobb å frata mennesker friheten til å velge.

- Men er det noen jeg virkelig håper skal få oppleve en positiv endring i livet - når Høyre kommer i regjering - så er det barnevernsbarna og alle de som i dag faller utenfor.Barna skal vite at samfunnet stiller opp for dem, at sikkerhetsnettet er der. De skal bli hørt og tatt på alvor. I Høyre vil vi prøve ut nye ideer og finne bedre løsninger for Julie, Helga og aller de andre som trenger hjelp fra storsamfunnet.Vi skal gi alle disse menneskene omsorg etter Høyres hjerte!, sier Hofstad Helleland.

Arbeid

- Alt for mange mennesker står i dag utenfor arbeidslivet. Det er et samfunnsøkonomisk problem i milliardklassen – men først og fremst er det et problem for hver enkelt som kjenner det på kroppen. De blir stående utenfor det gode fellesskapet de aller fleste av oss opplever på jobb. Derfor vil Høyre gjøre alt for å hindre at noen ufrivillig og unødvendig faller utenfor arbeidslivet:

1. Vi vil styrke arbeidet mot frafall i skolen, og styrke lese- og skriveopplæringen for voksne.

2. Vi vil sikre at tiltaksleverandørene Nav kjøper tjenester av faktisk leverer gode resultater.

3. Vi vil styrke tilretteleggingen for funksjonshemmede slik at de kan delta i arbeidslivet.

4. Og vi vil satse videre på norskundervisning for innvandrere slik at de raskt kommer i arbeid.

- Høyre vil også ta alle gode krefter i bruk for å hjelpe folk over i jobb. Vi bryr oss ikke om det er Nav, en ideell organisasjon eller en sosial entreprenør som hjelper deg i jobb – Vi bryr oss ikke om hvordan vi når målet – Målet er å få flere i arbeid og aktivitet.

- De velferdsordningene som gir oss trygghet om vi blir syke for kortere eller lengre perioder – eller til og med permanent – har kun bærekraft om alle de som kan, bidrar. Høyre står på arbeidslinja – det skal lønne seg å jobbe, sier hun.