I sin tale trakk Solberg frem de viktige fremtidsutfordringene. Norge vil i fremtiden utfordres av klimautfordringen, eldrebølgen, befolkningsvekst og redusert oljeaktivitet. Hun pekte på at den største trusselen mot vår norske modell er hvis vi ikke klarer å omstille oss.

- Det kan for mange oppleves tryggere å fortsette som før. Jeg mener det vil skape mer utrygghet. Vi vet at oljeaktiviteten ikke vil være dem samme motoren for vår økonomiske vekst som tidligere. Vi vet at elevene må lære mer på skolen. Vi vet at stadig flere faller utenfor. Vi vet at vi må løse klimautfordringene. Vi må løse viktige oppgaver i dag for å ruste Norge for fremtiden.

I dag markerer vi at det er 25 år siden Berlin-muren falt, den 9. november 1989. Uendelig mye har endret seg i Europa og i Norge siden den gang, og vi har et ansvar for å gjøre oss i stand til å møte fremtidige endringer på en like god måte.

- Europa arbeider målrettet med å styrke sin konkurransekraft. Det må også vi gjøre. I dag har vi heldigvis lav ledighet og høy sysselsetting. Men vi har en særnorsk kostnadsutfordring. Den vil bli en utfordring når vi i fremtiden må hevde oss i næringer med tøffere konkurranse. Vi vet at vi står foran store omstillinger og vi vet hva som vil kreves av oss.

- Det blir nødvendig å prioritere strengere hvordan vi bruker offentlige midler.

- Det blir nødvendig å forsterke arbeidslinjen. Det må lønne seg å jobbe.

- Det blir nødvendig å sette langt større kraft bak å realisere kunnskapssamfunnet.

- Det blir nødvendig å skape de nye, grønne arbeidsplassene.

Den største trusselen mot vår norske modell er at vi ikke klarer å omstille oss.

Omstilling er viktig fordi det handler om at vi i fremtiden skal ha rom til å skape et samfunn som lykkes enda bedre med å skape muligheter for alle. Et samfunn som lykkes med å gi en ny sjanse til dem som faller utenfor.

- Vi må sørge for høy sysselsetting og lav ledighet.

- Vi må styrke satsingen på kunnskap.

- Vi må fornye helsetjenesten.

- Vi må forsterke innsatsen for de som faller gjennom sikkerhetsnettet vårt.

Derfor er det så viktig at vi nå endelig kommer i gang både med å løse viktige oppgaver i dag, og å ruste Norge for fremtiden, avslutter Solberg.

Les hele talen her.