Vold i nære relasjoner og stalking er et stort samfunnsproblem i Norge. Når et kontaktforbud eller andre virkemidler ikke respekteres skal omvendt voldsalarm, som bæres av gjerningspersonen, kunne benyttes i større grad enn i dag, i tillegg til at voldsofferet selv har egen voldsalarm. Denne ordningen er i dag kun benyttet i to saker, på grunn av at den er for komplisert og uavklart i lovverket. Høyres Landsmøte mener nødvendige forskrifter og retningslinjer som sikrer en rask og ubyråkratisk håndtering av omvendt voldsalarm må på plass nå.