I går tok Jan Tore Sanner med seg NHO-sjef Kristin Skogen Lund til Fontenehuset i Oslo sentrum. Sanner ønsker gjennom NHO-lederen å få næringslivet til å ta sin del av løftet for å hjelpe folk inn i arbeidslivet. Sanner hadde med seg NHO-sjef Kristin Skogen Lund til Fontenehuset i Oslo. Det var under opptak til TV2-serien "Prøv mitt liv" som skal gå til høsten at Sanner fikk se arbeidet hos Fontenehuset på nært hold.

- Gjennom dette fikk jeg en stor forståelse for hva Fontenehuset kan bidra med både med å gi folk støtte og struktur på hverdagen, men også hjelpe dem ut i arbeidslivet. Det er et fantastisk hus, sier Jan Tore Sanner.

Fontenehuset er et møtested for mennesker med psykiske problemer og har filialer i Oslo, Stavanger, Hønefoss, Tromsø, Bergen, Kongsberg og Drammen. Fontenehuset driver arbeidsrettet rehabilitering for folk med psykiske helseutfordringer. her blir folk medlemmer, ikke brukere eller pasienter. Medlemmene hjelper til og driver huset sammen med de ansatte. I tillegg driver de café, lager medlemsblad og mer.

- Fontenehuset jobber med å gi folk selvtillitt og trygghet til å prøve seg i arbeid. Her får alle teste seg på sitt nivå og de gjør det enkelt og ubyråkratisk. Dette er et godt eksempel på tiltak for å få sykemeldte tilbake i jobb og få uføretrygdede inn igjen i arbeidslivet, sier Sanner. Høyre har i revidert nasjonalbudsjett forelått økt støtte til arbeidstrening og arbeidsformidling for personer med psykiske helseutfordringer.

Enkelte medlemmer får muligheten til å teste vanlige arbeidplasser gjennom et samarbeid Fontenehuset har med arbeidsgivere. I disse avtalene ligger det som en forutsetning at Fontenehuset stiller med en vikar dersom arbeidstakeren blir syk, noe som skaper trygghet både for arbeidsgiver og - taker.

Flere psykisk syke

- Psykiske sykdommer er den viktigste årsaken til både uføretrygd og sykefravær. Da er det viktig at vi har tiltak som kan gi folk hjelp på veien ut i arbeidslivet, sier Sanner. Han trekker frem at særlig blant unge er psykiske sykdommer en stor andel av årsaken til økte uføretall. Han liker godt måten Fontenehuset jobber på, der alle får muligheten til å prøve seg tilbake i arbeid, først i organisasjonen og så i arbeidslivet.

- Alle som kan og vil bør få muligheten til å delta i arbeidslivet. Vi vet at jobben vår er viktig både for selvfølelsen og det sosiale livet, da kan vi ikke ta det bort fra folk som allerede har det vanskelig. Mange med psykiske sykdommer ønsker å jobbe, de trenger bare en bedre vei inn. Jeg tror Fontenehuset kan være den veien for mange, avslutter Sanner.

Her kan du lese intervjuet med ANB fra besøket.