Høyre ønsker en ny barnehagereform hvor kommuner skal bli pålagt å inntektsgradere foreldrebetalingen. Det betyr at foreldrenes inntekt skal avgjøre prisen på barnehageplassen, skriver Dagbladet torsdag.

Torsdag skal regjeringens barnehagemelding behandles i Stortinget. Høyre og KrF ber regjeringen sørge for at alle kommuner har en slik ordning.

- Familier med lav inntekt må få billigere barnehage. Barnehagen er viktig for språkutviklingen og for barnas muligheter videre i skoleløpet, og for kvinners mulighet til å delta i arbeidslivet, sier Høyres familiepolitiker Linda Cathrine Hofstad Helleland til Dagbladet.

I dag skal kommunene kreve ulik betaling etter foreldrenes inntekt, blant annet med hjemmel i sosialtjenesteloven og barnevernloven. Det er anbefalt at kommunene har minimum to nivåer av betaling etter foreldrenes lønn. Bare 22 prosent av kommunene har slike løsninger, viser en undersøkelse fra SSB, skriver avisen.

- Det er bare tomme løfter til de fattige barna fra regjeringen. De har ikke satt av en krone til en slik inntektsgradering på åtte år. Alle kommuner skal egentlig gjøre dette i dag, sier Helleland.

I de aller fleste kommunene betaler foreldrene tett opp til maksprisen på 2330 kroner.Linda Cathrine Hofstad Helleland ønsker å øremerke midler til å nå målet.

- Vi registrerer at det er store prisforskjeller på barnehage for de fattigste familiene. Oslo har en sats på 724 kroner + 106 i matpenger for de som har en inntekt til og med 164 256. Mange kommuner har liten eller ingen redusert pris. Det blir også store regionale forskjeller. Det bør ikke være hvilken kommune du bor i som avgjør, sier Helleland.

- Høyre er for makspris, og som regjeringen selv skriver i statsbudsjettet har maksprisen reelt gått ned med 1150 kr for familier med vanlig inntekt. Vi foreslår en sterkere sosial utjevning enn regjeringen, fordi flere familier med lav inntekt skal ha råd til barnehage, sier Helleland.

Les hele saken på Dagbladets nettside her.