- Åarrangere streik, og attpåtil true med generalstreik, før forslagene er fremmet til og behandlet av Stortinget – er ikke LO som seriøs arbeidstakerorganisasjon verdig, legger han til.

Han påpeker at regjeringen har fremmet gode og moderate endringer som vil gjøre det lettere å kombinere arbeid og fritid, få flere i hele stillinger, og sikre at de som har falt ut av arbeidslivet får en ny sjanse. Mange arbeidstakere ønsker å organisere livet sitt på andre måter enn det dagens arbeidsmiljølov gir mulighet til.

- Høyre har invitert LO og de andre fagforeningene til møte på Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven før høringsfristen går ut. Vi ser frem til en god dialog på det møtet og fremover når Stortinget skal behandle regjeringens endelige forslag, sier Kambe, før han fortsetter:

- Det er ironisk at deler av LO streiker dagen etter at LO i sin høringsuttalelse faktisk foreslår å øke prøvetiden for alle nyansatte som et alternativ til midlertidige ansatte. At LO er på glid og kommer regjeringen i møte, mens andre i LO dagen etter streiker på samme sak er ikke særlig imponerende.