I dag må pasienter som venter på rehabilitering vente til det er ledig plass i helseregionen. Det er ikke greit, synes Høyre, Frp, KrF og Venstre, skriver Aftenposten.

- Vi vet at ulike rehabiliteringsinstitusjoner har ulike tilbud og spesialisering. Ikke minst tilbyr mange i realiteten utveksling av brukekompetanse, fordi en møter andre i samme situasjon, sier Bent Høie til Aftenposten, på vegne av sitt parti,FrP, KrF og Venstre.

De fire partiene ønsker at pasienten skal kunne velge det tilbudet som passer best for seg. I dag er det begrenset av hvilken avtale hvert enkelt helseforetak har.

- Mange har også ledig kapasitet som da kan bli brukt, i steden for at pasienten vil måtte vente et annet sted, påpeker Bent Høye.

Tilbudet blir ikke dyrere ettersom det er de samme pasientene som skal få retten til å velge som i dag får rett til behandling.

- Det betyr ikke at det blir flere. Men vi har også gått inn for en opptrappingsplan for rehabilitering. Det vil utvide og utvikle tilbudet.

- Høyre, FrP, KrF og V har hele tiden stått for at det er behov for et rehabiliteringsløft. Mange skal leve lenge med sykdommer eller konsekvensene av sykdom og skade. Da har en behov for å lære å mestre dette og få hjelp til å trene seg opp. Tilbudet i dag er ikke omfattende nok og for tilfeldig hvem som får et tilbud. Det er også store geografiske forskjeller, sier Høie til avisen.

Les hele saken på Aftenpostens nettside her.