Høyre og opposisjonen har lenge jobbet med å få regjeringen til å redusere formueskatten, og Høyre har foreslått en uavhengig og forskningsbasert gjennomgåelse av formueskattens virkning på eierskap, næringsliv og arbeidsplasser. Det vendte regjeringen tommelen ned for.

- Vi må nok vente halvannet år, til neste stortingsvalg, før noe skjer, sier Jan Tore Sanner (H) til Dagens Næringsliv.

Skatteforslag

I Stortingets finanskomité uttaler de rødgrønne at "flertallet er en sterk tilhenger av formueskatten som et grunnleggende prinsipp i skattesystemet for å sikre skatt etter evne", står det i fredagens DN.

Det var uttalelser fra LO-leder Roar Flåthen, næringsminister Trond Giske og Sp-leder Liv Signe Navarsete som bidro til flere skatteforslag fra opposisjonen.

Næringsminister Trond Giske sa til Dagens Næringsliv 6. januar 2011 at ”Jeg tror det er åpenbart for alle at en eller annen gang i fremtiden må det bli en jevnere beskatning av ulike formuesobjekter.”

LOs leder Roar Flåthen sa til Dagens Næringsliv 4. oktober 2011 at ”Vi har kommet til at det vil være fornuftig at regjeringen og Finansdepartementet legger til rette for en gjennomgåelse av hvilke negative konsekvenser formuesskatt har for norsk eierskap, norsk industri og norske arbeidsplasser.”

Skuffet

Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete sa til NRK Dagsrevyen 13. desember 2011 at ”Det er en allianse som er ganske bred, der NHO er enige med Senterpartiet i at vi må ta bort formuesskatten på arbeidende kapital, der LO har bedt om en utredning om det samme og der vi vet at det på Stortinget er et flertall som ønsker det.”

Derfor la Høyre frem et stortingsforslag i januar om nærmere utredning av formueskattens effekter, etter disse invitasjonene. Likevel sier flertallet nei.

- Overraskende og skuffende. Særlig på bakgrunn av Navarsetes uttalelser, og på OECDs påpekning av at total skatt på rente fra for eksempel bankinnskudd kan komme opp i 113 prosent med formueskatten. OECD har som kjent nylig anbefalt endringer i skatten, sier Sanner.