Alternativrapporten kan åpne for en ny EØS-debatt, skriver Nationen torsdag.

-Det er åpenbart et stort behov for mer kunnskap og debatt, sier Nikolai Astrup i Høyre til Nationen.

- Europautredningen avdekte at skolebokpensummet om EU stoppet i 1994 og ikke dekker den enorme utviklinga under EØS-avtalen siden. At vi får mer kunnskap og debatt synes jeg derfor er bra, men jeg holder på retten til å være uenig i konklusjonene i Alternativrapporten, legger han til.

EØS-avtalen er ikke avgjørende for norsk økonomi, hevderprosjektet Alternativ til dagens EØS-avtale i rapporten "Alternativer til dagens EØS-avtale. Den rapporten ble lagt frem torsdag.

-Derettighetene vi har opparbeidet oss som fullverdige medlemmer av det indre markedet, kommer ikke til å bestå hvis vi går over til en annen tilknytningsform. Det at det finnes alternativer, betyr ikke at de er særlig gode, påpeker Astrup.

Les hele saken i Nationen her.

Les Alternativrapporten her.