- Over 5000 sivile menneskeliv har gått tapt i Syria. Det som var en fredelig og ikke-voldelig bevegelse for frihet og menneskerettigheter har utviklet seg til en blodig konflikt. Norge må bidra sammen med USA, Frankrike, Tyskland og andre likesinnede til at FN blir involvert i konflikten. Da må det legges press på Russland og Kina slik at de ikke legger ned veto i FNs sikkerhetsråd, sier Høyre-leder Erna Solberg.

- Jeg hadde selv møte med opposisjonelle krefter fra Syria forrige uke. Det de fortalte malte et dystert og tragisk bilde av situasjonen der i dag. Men de fortalte også at med hjelp fra det internasjonale samfunnet er det mange syrere i Syria og i eksil som vil gjenoppbygge landet og sikre demokrati og menneskerettigheter.

Savner engasjement

Erna Solberg spurte derfor i muntlig spørretime på Stortinget onsdag hvordan Norge i samarbeid med likesinnede land kan legge ytterligere press på både regimet og deres internasjonale støttespillere (Russland, Iran og Kina), og få FN mer engasjert.

Situasjonen i Syria blir mer og mer alvorlig dag for dag. I løpet av helgen har det kommet rapporter om svært mange drepte. Totalt anslår FN at det ti måneder lange opprøret mot Assad har kostet over 5000 sivile livet. Fordi journalisters og observatørers tilgang i Syria er svært begrenset, er det vanskelig å få ut informasjon. Den Arabiske Liga trakk for tre dager siden ut sitt observatørkorps etter først å ha forlenget oppdraget, og begrunner det med den dramatiske økningen i regimets voldsbruk. Det understreker alvoret i situasjonen.

USA, Frankrike og Storbritannia legger sammen med resten av EU og Den Arabiske Liga nå et betydelig press på Syria for å få Assad til å gå av. I går var det møte i Sikkerhetsrådet, der en resolusjon utarbeidet av Den Arabiske Liga, USA, Frankrike og Storbritannia om maktskifte i Syria ble behandlet.