Det skriver NTB, gjengitt i E24.no.

– Regjeringen gjør for lite med utfordringene som næringslivet står overfor. Økte kostnader og svekket konkurranseevne sammen med et stagnerende marked i Europa skaper utfordringer for våre eksportbedrifter, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til NTB.

Sårbare

Høyres nestleder gleder seg over de gode tidene i olje- og gassbransjen, men merker seg samtidig at pilene peker andre veien for øvrige deler av konkurranseutsatt industri.

– Det er en gullalder for olje og gass, men bildet er et ganske annet i øvrige deler av næringslivet. Det gjør oss sårbare. Det er vel og bra at regjeringen legger penger på bordet til en egen krisepakke for treforedlingsindustrien, men vi savner en mer helhetlig og langsiktig tilnærming som ikke er bransjerettet, sier Sanner til NTB.

Han viser blant annet til at kostnadsveksten som følger av de gode oljetidene preger fastlandsindustrien negativt og bidrar til at den taper markedsandeler, skriver N24.

Gode rammebetingelser

– Vår omstillingspakke vil bidra til at bedrifter som sliter med marginene vil kunne få hjelp til å utvikle nye produkter, gjøre produksjonsprosessen smartere og sørge for mer kompetanse ved å stille midler til rådighet for forskning eller kursing av ansatte.Politikken kan ikke redde bedrifter som ikke får solgt sine varer. Men gode rammebetingelser kan lette omstilling og innovasjon, sier Sanner.

Sanner åpner også for at enkelte industribedrifter skal få hjelp til å legge om produksjonen totalt, for eksempel ved å lage helt andre varer enn de til nå har gjort.

Fredag skal finanskomiteen på Stortinget avgi sin innstilling til revidert nasjonalbudsjett. Kravet om en omstillingspakke på 1 milliard kroner er noe Høyre håper å få på plass.

Les hele saken her.

Les rapporten fra NHO, økonomisk overblikk nummer 2 2012 her.