– Det haster med å komme i gang. Jeg vet at det jobbes på spreng i Samferdselsdepartementet, men vi er veldig utålmodige, sier partiets leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Linda Hofstad Helleland (H), til NTB.

Høyre-FrP-regjeringen ønskerå organisere større vei- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid (OPS) brukes som gjennomføringsstrategi.Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier det vil komme en stortingsmelding i løpet av høsten som konkretiserer hvordan regjeringen skal innfri løftene om raskere og rimeligere utbygging av vei og bane.

Linda Hofstad Helleland håper at det allerede før sommeren er plukket ut aktuelle veistrekninger.

– OPS er fornuftig av flere grunner. Også fordi utbyggerne får ansvaret for vedlikeholdet i 25 år, noe som sikrer god kvalitet og gjør at vi unngår vedlikeholdsetterslep, sier hun til NTB.

Helleland mener OPS vil gjøre nye norske veier raskere ferdig, til en rimeligere pris og med høyere kvalitet enn ved en ordinær utbygging.

– Vi vil ha mer vei igjen for pengene, sier hun.

Her kan du lese mer om OPS.