Høyre, Fremskrittspartietog Venstres sikret flertall, og dermed oppheves forbudet mot profesjonell boksing i Norge. Det betyr at førsteproffkampen på norsk jord kan avholdes på nyåret.

- For Høyre er det viktig i denne saken å presisere at det kanskje er like viktig å peke på hva vi ikke skal forby, som på hva vi tillater. For 33 år siden innførte Stortinget et spesifikt forbud. Dette er det ikke bruk for, sier leder av Stortingets familie- og kulturkomite,Svein Harberg.

- All annen tilsvarende kampsport er regulert i knockoutloven og knockoutforskriften. Det må også være mulig for proffboksingen. Et paradoks i denne saken er jo at det vanligvis er et pre å være profesjonell, men når det gjelder boksing, er det motsatt, og noen mener vi trenger et strengere lovverk for de få dette gjelder. Dette er en god og nødvendig opprydding. Ved å oppheve forbudet behandles alle innen disse kampsportene etter samme lovverk, og forskriften tilpasses de internasjonale regler som gjelder for utøvelsen av sporten, og kravene til dem som skal arrangere konkurranser innen sporten, legger han til.

Han var godt fornøyd med at forbudet ble opphevet tirsdag kveld.

- Vi har ikke et forbud mot å drive profesjonell boksing i Norge i dag, vi har bare et forbud mot å arrangere konkurranser. I dag kan vi åpne for at disse tross alt få profesjonelle utøverne også kan gjennomføre sine konkurranser på norsk jord, etter norske strenge reguleringer og forskrifter. Det kan vi gjøre med rak rygg, og jeg er glad for at et flertall på Stortinget med regjeringspartiene og Venstre går for det i dag, sier Harberg.

Etter at Norge nå har opphevet forbudet, er det bare Iran og Nord-Korea som har et forbud mot proffboksing.