Universitetssykehuset Nord-Norge er først ut, og denne uken åpnet helseminister Bent Høie landets første medisinske diagnosesenter. Inspirasjon er hentet fra TV-serien "House".Senteret skal gi pasienter i Nord-Norge et raskere, bedre og mer tilpassetbehandlingstilbud.

– Diagnosesenteret her i Tromsøer landets første og eneste avsitt slag. Vi skal etablere minst ettsenter i hver region, og senterether i Tromsø vil være en modellfor resten av landet og tilbudetskal ta utgangspunkt i pasienten,sier helseminister Bent Høie (H) til Nordlys.

I 2014

Senteret i Tromsø blir en modell for resten av Norge.Ambisjonen er at sentrene skal bli virkelighetens«Doctor House», en enhetsom skal løse de vanskelige sakenepå en rask og effektiv måte somsamtidig gir pasienten et bedre helsetilbud.

- Nå har de et år på seg å få dette opp å gå, dette handler ikke om nybygg eller mer midler, men å organisere arbeidet på en bedre måte, sier Høie til TV 2.

Diagnosesentre over hele landet er nødvendig for å innfri regjeringens garanti om diagnosestart innen 48 timer.

– Sentre er en forutsetning for å nå målet, sier Høie til TV 2.

Det nyetilbudet vil korte ned ventetiden.Pasienter med uklare symptomervil få en raskere, bedre ogmer helhetlig tilbud.

– Pasientene skal få oppleve at helsetjenesten henger sammen og unngå unødig ventetid. Mange opplever å bli sendt rundt som kasteballer i systemet i dag, samtidig som de lever med redsel for at de har kreft eller annen alvorlig sykdom, sier Høie til TV 2.

Merkedag for Tromsø

Tromsøs ordfører var også påplass under åpningen av senteret tirsdag.

– Dette er en fantastisk dag, detviser hvor viktig Universitetssykehuseter for regionen og senteret eret symbol på hvor stor og rask utviklingenhar vært i i byen. Dette eren merkedag, sier ordfører Jens JohanHjort (H) til Nordlys.

Helseministeren sier at tid og entusiasmevar hovedårsaken til atnettopp Universitetssykehuset iTromsø fikk oppdraget.

– UNN var raskest ute og dajeg var på besøk her oppe så varde ansatte svært entusiastiske, sier Høie til Nordlys.

Bent Høieog Høyre hadde forøvrig et representantforslag i 2011 om opprettelsen av spesialiserte diagnosesentre, et forslag de rødgrønne sa nei til. Nå har det blitt en realitet.

Les hele saken i Nordlys onsdag 11. desember 2013.

Les også saken på tv2.no her.